NORDISK SAMARBEJDE

NORDISK SAMARBEJDE

Nordisk avlsværdivurdering (NAV) udfører fælles avlsværdivurdering og offentliggørelse af avlsværdital for malkeracerne i de nordiske lande. For kødkvæg udføres avlsværdivurderingen i øjeblikket stadig nationalt i Danmark, Finland og Sverige (DFS), og avlsværditallene offentliggøres på SEGES, Faba eller Växä Sverige’s hjemmesider.

Internationalt arbejder Danmark, Sverige og Finland dog sammen og optræder som en enhed i Interbeef - den internationale avlsværdivurdering for kødkvæg, som udføres af Interbull Centret i Sverige. Ideen bag et fælles nordisk samarbejde er at øge samarbejdet omkring avlsværdivurdering hos kødkvæg – et samarbejde som på sigt kunne give en mere effektiv udvælgelse af avlsdyr og en bedre udnytte af ressourcer på området.

Interbeefs rolle er den samme, som den Interbull har for malkekvæg, nemlig at kunne sammenligne det avlsmæssige niveau for dyr fra forskellige lande. Avlsværdivurderingen i Interbeef er baseret på grundregistreringer og afstamningsoplysninger fra de deltagende lande. Registreringer fra hvert af de deltagende lande bruges som forskellige egenskaber i den international avlsværdivurdering, og avlsværditallene fra Interbeef bliver offentliggjort på hvert medlemslands egen skala. Rangeringen af dyr kan derfor være forskellige på landenes skalaer – det bedste dyr i land A er således ikke nødvendigvis det bedst dyr i land B. I Interbeef deltager Danmark, Sverige og Finland som et land.

I øjeblikket deltager Tjekkiet, DFS (Danmark, Finland og Sverige), Frankrig, Tyskland, Irland, Schweiz og Storbritannien - men alle lande deltager ikke med alle racer i Interbeef. I Indtil videre publiceres der avlsværdital for fravænningsvægt (200-dages vægt i Danmark) som en egenskab hos kalven, samt fødselsvægt (BWT) og kælvningsforløb (CAE), både som en egenskab for kalven (direct) og moderdyret (maternal). Avlsværditallene publiceres for racerne Charolais, Limousine og Simmental.

Se Interbeef avlsværdital

Interbeef vil beregne internationale avlsværdital to gange om året, og da flere udviklingsprojekter er i gang, forventes det at flere egenskaber og racer vil komme til i fremtiden.

Interbeef er et underudvalg af ICAR (International Committee for Animal Recording).