Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden osallistuminen Interbeefiin

 

Verrattuna NAVin julkaisemiin lypsykarjan jalostusarvosteluihin, lihakarjan jalostusarvostelut toteutetaan kansallisesti kaikissa NAVin jäsenmaissa eli Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tämän seurauksena kansalliset, viralliset arvostelut julkaistaan Segesin, Faban ja Växa Sverigen kotisivuilla totuttuun tapaan.

Interbeef tarkoittaa kansainvälistä lihakarjan jalostusarvostelua, jonka toteuttaa Interbull keskus. Navin jäsenmaat ovat osallistuneet Interbeefin kehitystyöhön yhdessä. Tämä on mahdollistanut käytössä olevien resurssien parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Se myös mahdollistaa yhteistyön lisäämisen tulevaisuudessa.

Interbeefin päämäärä on sama kuin Interbullin, lisätä eläinten jalostusarvojen vertailtavuutta eri puolilla maailmaa. Interbeefiin toimitetaan raakadataa ja sukutietoja jokaisesta osallistujamaasta erikseen tai ryhmänä, mikäli kyseessä on pohjoismaiden kaltainen yhteistyö. Tämän jälkeen jokaisesta maasta lähetettyjä tietoja käsitellään yksittäisinä tietoina maiden välisessä arvostelussa, ja tulokset julkaistaan jokaisen maan omien julkaisusääntöjen mukaisesti.

Tällä hetkellä seuraavat maat osallistuvat Interbeefiin: Tšekin tasavalta, DFS (Tanska, Suomi ja Ruotsi), Ranska, Saksa, Irlanti, Sveitsi ja Iso-Britannia, mutta kaikki maat eivät osallistu kaikkien rotujen arvosteluun. Toistaiseksi Interbeef-arvostelut lasketaan  vieroituspainolle (AWW), syntymäpainolle (BWT direct ja maternal) ja poikimahelppoudelle isänä ja emänisänä (CAE direct ja maternal).  Rotuina on ainoastaan limousin, charolais ja simmental.

Interbeef-tulokset löytyvät Interbeef-julkaisusta.

Interbeef-arvostelut lasketaan kaksi kertaa vuodessa. Koska työnalla on useita kehityshankkeita, tulevat arvostelut laajenemaan tulevaisuudessa siten, että niitä saadaan yhä useammille ominaisuuksille ja roduille.

Interbeef toimii ICARin (kansainvälinen tarkkailuorganisaatio) alaisuudessa, joten lisätietoa aiheesta löytyy ICARin sivuilta.