Monthly Archives: november 2015

GEBV sikkerheder

I november 2015 starter NAV med at offentliggøre sikkerheder på avlsværdital for unge genomisk testede tyre uden malkende døtre.

Læs mere

NAV avlsværdivurdering

Genomisk prediktion GEBV sikkerheder Traditionel avlsværdivurdering Jersey malkeorganer – nye vægtning af lineære egenskaber i malkeorganer Klovsundhed – nye genetiske parametre og egen information i køernes avlsværdital Læs mere fra NAV nyhedsbrev.
Læs mere