Publicering af X-indekser

X-indekser

NAV avlsværdital for kødkvægstyre brugt til inseminering af malkekøer (X-indekser) er baseret på krydsningsafkom fra malkekøer. De kan bruges af mælkeproducenten til at udvælge de kødkvægstyre på tværs af race, som giver kalve, der er født levende ved en let fødsel samtidig med, at de har gode vækst- og slagteegenskaber. Det giver kalve, som har en større økonomisk værdi for både mælke- og slagtekalveproducent. Kun krydsningsafkom efter en renracet Holstein, Jersey eller RDM ko er med i evalueringen. Op til 7 indekser kan publiceres for hver tyr, såfremt publiceringskravene er opfyldt.

Der er fire avlsværdital for kælvningsegenskaber: Livskraft og forløb for køer i hhv. første og senere pariteter. Alle fire avlsværdital publiceres, såfremt tyren har mindst 50 i sikkerhed på avlsværditallet for livskraft i senere pariteter eller har mere end 500 krydsningsafkom. Information om kalvens størrelse indgår i evalueringen som en indikatoregenskab (bliver kun registreret i Danmark).

Der er 3 sammensatte avlsværdital for slagteegenskaberne:  Nettotilvækst, slagteform og fedt score. Nettotilvækst er sammensat af 4 avlsværdital; kort (<550 dage) og lang (>550 dage) opfedningsperiode for både for tyre- og kviekalve med lige stor vægt på alle. Slagteform og fedtscore er sammensat af avlsværdital for tyre- og kviekalve med lige stor vægt. Alle tre avlsværdital bliver publiceret, såfremt tyren har mindst 50 i sikkerhed på avlsværditallet for slagteform eller har mere end 500 krydsningsafkom.

NAV X-indekser er standardiseret til et gennemsnit på 100 og en spredning på 10 ligesom for malkekøer.

Publicering af X-indekser

NAV X-indekser blev første gang publiceret i december 2018 og erstatter de nationale avlsværdital for kødkvægstyre anvendte til krydsning med malkekøer, som tidligere blev publiceret i Danmark og Sverige. X-indekserne bliver publiceret fire gange om året i forbindelse med NAV evalueringen for malkekøer (februar, maj, august og november). De nyeste avlsværdital kan ses i listen med X-indekser (link nedenfor).

 (Hvis du bruger Firefox browser skal du højreklikke på linket, vælge "Gem destination som" på din egen computer og derefter åbne den i Excel)

Liste med X-indekser for tyre August 2019

Listen med X-indekser indeholder alle de publicerede avlsværdital og anden relevant information om de tyre, der er med i evalueringen. På nuværende tidspunkt er listen sorteret ud fra kødkvægtyrenes navn. Det er fordi hver tyr har op til 7 avlsværdital, og rangeringen af tyrene varierer betragteligt alt efter egenskaben. I nærmeste fremtid er det planlagt at implementere både et samlet avlsmål sammensat af de mest økonomisk vigtige egenskaber og en søgeside for X-indekser, det vil gøre det nemmere at rangere tyrene og søge dem frem.

 

Mere information:

Webinar om X-indekser (på engelsk)