Sparet foder

Sparet foder

Indeks for Sparet foder beskriver det genetiske potentiale for at sænke foder omkostninger – både gennem reduceret behov til vedligehold og øget stofskifteeffektivitet.  For begge, betyder højere avlsværdital et lavere foderbehovet og udtrykkes som reduktion i kilogram tørstofoptagelse i de første 3 laktationer.

Indeks for sparet foder er stadig under udvikling. Pt. inkluderer det kun vedligehold. Det er desuden endnu ikke en del af NTM.

Avlsværdital for Vedligehold beskriver det genetiske potentiale for at spare foder gennem lavere behov til vedligehold. Det relaterer sig grundlæggende til den enkelte ko’s kropsvægt.  Det er alment kendt, at tunge køer skal bruge mere foder til vedligehold end køer, der vejer mindre. Avlsværditallet for vedligehold er baseret på forskellige mål for koens vægt – enten brystmål eller vægte – i de første 3 laktationer. Desuden bruges også registreringer af krydshøjde, kropsdybde og brystbredde, da de har en stærk sammenhæng med koens vægt.

Avlsværdital for Stofskifteeffektivitet beskriver det genetiske potentiale for at spare foder gennem højere effektivitet når foderet bruges til mælkeproduktion, vækst mm. Avlsværditallet for effektivitet er baseret på registrering af den enkelte ko’s foderoptagelse, samt hendes kropsvægt og ydelse. Avlsværditallet for stofskifteeffektivitet er under udvikling og er pt. ikke tilgængeligt.

Læs mere:

Sparet foder er nyt indeks i avlsarbejdet

Video