Liha-lypsyristeytykset

NAV laskee jalostusarvot liharotuisille keinosiemennyssonneille, joita on käytetty lypsykarjoissa. Laskenta perustuu risteytysjälkeläisten tuloksiin. Jalostusarvojen avulla voidaan valita parhaat liharotuiset sonnit, joiden risteytysvasikat syntyvät helposti ja joilla on hyvä kasvu ja hyvät ruhon laatuominaisuudet. Arvostelussa mukana olevien ristetysvasikoiden emien rotuina ovat holstein, pohjoismaiset punaiset rodut ja jersey. Mikäli julkaisuvaatimukset täyttyvät, liharotusonneille voidaan julkaista seitsemän eri ominaisuuden jalostusarvot.

Poikimaominaisuuksia on neljä: Vasikkakuolleisuus 1. lypsykaudella ja myöhemmillä lyspykausilla, poikimavaikeus 1. lypsykaudella ja myöhemmillä lypsykausilla. Poikimaominaisuuksien jalostusarvot julkaistaan, mikäli ominaisuuden “vasikkakuolleisuus myöhemmillä lypsykausilla” arvosteluvarmuus on vähintään 50 %, tai sonnilla on vähintään 500 liha-lypsy-risteytysjälkeläistä. Arvostelussa käytetään indikaaattoriominaisuutena tietoa vasikan koosta (saatavilla vain Tanskasta).

Teurasominaisuuksia on kolme: nettokasvu, ruhon laatuluokka ja ruhon rasvaluokka. Indeksit nettokasvussa, ruhon laatu- ja rasvaluokassa ovat keskiarvoja uros- ja naarasjälkeläisten perusteella erikseen lasketuista jalostusarvoista. Teurasominaisuuksissa indeksien julkaisuehtona on vähintään 50 % arvosteluvarmuus ruhon laatuluokassa tai vähintään 500 liha-lypsy-risteytysjälkeläistä.

Liha-lypsyristeytysjalostusarvojen julkaisu

NAVi liha-lypsyristeysjalostusarvot julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018. Vuodesta 2019 alkaen liha-lypsyristeytysjalostusrvot julkaistaan neljä kertaa vuodessa lypsykarjan NAV-arvostelujen yhteydessä (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Uusimmat tulokset löytyvät alla olevasta linkistä.

(Jos käytät Firefox-selainta, linkit kannattaa tallentaa omalle koneelle ja avata sen jälkeen excel-ohjelmalla.)

Liha-lypsyristeytysindeksit, elokuu 2019

Julkaisulista

Julkaisulista sisältää kaikki julkaisukelpoiset jalostusarvot sekä muuta oleellista tietoa ks-lihasonneista, jotka ovat mukana arvostelussa.  Julkaisulista on järjestetty sonnin nimen mukaan, koska sonnien järjestys vaihtelee huomattavasti, jos ne järjestettäisiin jonkin ominaisuuden mukaan paremmuusjärjestykseen. Suunnitelmissa on ottaa käyttöön kokonaisjalostusarvo, joka yhdistäisi ominaisuudet niiden taloudellisen arvon huomioiden. Suunnitelmissa on myös hakusivun rakentaminen.

Indeksien esitystapa on samanlainen kuin NAVin lypsyrotujen arvostelussa eli populaation keskiarvo on 100 ja hajonta 10 indeksipistettä.

 

Lisätietoa:

Webinaari liha-lypsyristeysindekseistä (englanniksi)