Perinnöllinen edistyminen

Perinnöllisen edistymisen kuvaajat eli trendit kertovat, miten rotu on kehittynyt vuosien varrella ja eteneekö jalostus toivottuun suuntaan kyseisessä ominaisuudessa. Trendit muodostetaan laskemalla jokaisen ikäluokan sonnien tai lehmien indeksien keskiarvo.

Rotujen tasoeroja ei indekseihin perustuvista trendeistä voi päätellä, sillä indeksit standardoidaan roduittain niin että 3-5 vuotta aiemmin syntyneiden lehmien keskiarvo on 100. Niissä ominaisuuksissa, joissa jalostusarvon ennusteet lasketaan isämallilla, vertailuryhmänä ovat 7-9 vuotta aiemmin syntyneet saman rodun sonnit.

Trendisivulta löydät pohjoismaiset perinnöllisen edistymisen trendit.

Siellä voi muodostaa kuvaajia perinnöllisestä edistymisestä NTM:n sekä useiden erillisten ominaisuuksien suhteen. Trendejä voi tarkastella myös roduittain, sukupuolittain sekä maittain (Suomi, Ruotsi, Tanska tai kaikki maat yhdessä).

Suomen osalta kannattaa toistaiseksi tarkastella lehmien trendejä. Sonnien aineistossa on Suomesta mukana kaikki ikäluokan keinosiemennykseen ostetut sonnit, kun muista maista mukana ovat vain nuorsonnikäyttöön päässeet sonnit, mikä vääristää trendejä Ruotsin ja Tanskan eduksi.

Trendisivun kuvaajia saa käyttää vapaasti, kunhan muistaa mainita lähteenä sivun osoitteen.