Rehunsäästö

Rehunsäästö-indeksi kuvaa perinnöllistä kykyä säästä rehukustannuksissa parantuneen ylläpidon (vähäisempi ylläpitoenergian tarve) ja rehunkäyttökyvyn avulla. Korkeampi jalostusarvo tarkoittaa molempien ominaisuuksien osalta enemmän säästettyä rehua ja se ilmaistaan vähentyneinä kuiva-ainekiloina kolmella ensimmäisellä lypsykaudella.

Rehunsäästö-indeksiä kehitetään eikä se ole vielä valmis. Toistaiseksi se sisältää vain ylläpidon jalostusarvon.

Ylläpito-ominaisuuden jalostusarvo kuvaa perinnöllistä kykyä säästää rehua pienemmän ylläpitotarveen johdosta. Ylläpito on siis yhteydessä lehmän elopainoon. On yleisesti tiedossa, että isompi  lehmä tarvitsee enemmän energiaa ylläpitoonsa kuin pienempi lehmä. Ylläpidon jalostusarvo perustuu pohjoismaisten lehmien painotietoihin kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta. Lehmien painotiedot perustuvat joko punnitustietoihin tai rinnanympärysmittoihin. Lisäksi lisätietoina käytetään rakennearvostelusta saatavia tietoja takakorkeudesta, rungon syvyydestä ja rinnan leveydestä, koska näillä ominaisuuksilla on vahva yhteys elopainoon.

Rehunkäyttökyky-ominaisuuden jalostusarvo kuvaa perinnöllistä kykyä säästää rehua parantuneen rehun hyväksikäytön kautta. Tämän ominaisuuden jalostusarvo perustuu yksilöllisiin syöntimittauksiin sekä painomittauksiin ja tuotostietoihin. Rehunkäyttökyvyn jalostusarvoa kehitetään eikä se ole vielä saatavilla.

Lisätietoa:

Uusi indeksi Rehunsäästö

Rehunsäästö nostaa NTM:n arvoa

Video (suomenkielinen tekstitys)

NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit (englanniksi)