Toimitusjohtaja, NAV

Gert Pedersen Aamand
gap@seges.dk

Tanska:

Anders Fogh, Seges – Cattle
adf@seges.dk

Ruotsi:

Emma Carlén, Växa Sverige
emma.carlen@vxa.se

Suomi:

Terhi Vahlsten, Faba
terhi.vahlsten@faba.fi