Monthly Archives: april 2016

Förbättrad hemsida: NAV Interbull Resultat

NAV har lanserat en ny sida för Interbullresultat för tjurar som har Interbullavelsvärden på nordisk skala. Dessa avelsvärden gör att man kan hitta de bästa tjurarna från hela världen för användning i Norden.

Läs mer