Monthly Archives: november 2017

Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa

I november 2017 infördes flera förbättringar i den nordiska avelsvärderingen för övrig hälsa som beskriver resistens mot fruktsamhetsstörningar, metaboliska sjukdomar samt ben- och klövproblem.

Läs mer

NAV Avelsvärdering

Årets fjärde ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs.

Läs mer

Nya Interbeef avelsvärden

Nu finns nya officiella Interbeef avelsvärden på en gemensam DFS skala publicerade för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) för raserna Charolais, Limousin och Simmental.

Läs mer