Monthly Archives: mars 2019

Monogena egenskaper på NAVs hemsidor

Kännedom om monogena egenskaper är inte nytt inom nötkreatursavel. Tack vare en kraftig ökning av genomiska tester samt utvecklad metodik är det nu möjligt att härleda resultat för monogena egenskaper för både tjurar och kor baserat på SNP information från genomiska tester.

Läs mer