Styrelse

NAV styrelse har 5 - 6 medlemmar. De representerar bönder och ägarföreningar från Danmark, Finland och Sverige.

Ordförande:

Lars-Inge Gunnarsson
Priv. adr.: Ränneslöv 186, S-312 95 Laholm
Tlf.: +46 430 22576
Fax: +46 430 22622
Mobil: + 46 709 – 709 828
e-post: lars.inge@skottorpssateri.se

Vice-ordförande:

Jan Duchwaider,
Nakkedamvej 89, DK- 4050 Skibby
Tlf: +45 47 52 80 50
Mobil: +45 23 23 36 89
e-post: nakkedamgaard@mail.tele.dk

Övriga styrelsemedlemmar:

Anna Lappalainen
Toivalantie 44 SF-70900 Toivala, Finland
Tlf.: 358-17-4651027
Mobil: 358-40-5223140
e-post: anna.lappalainen@dnainternet.net

Dorit Greve
Växa Sverige, Box 288, 751 05 Uppsala
Tlf.: +46 010 471 09 11
Mobil: +46 07 05 34 02 24
e-post: dorit.greve@vxa.se

Antti Latva-Rasku
Faba co-op
P.O.Box 40, FIN-01301 Vantaa, Finland
Tlf.: + 358 20 747 2030
Mobil: + 358 400 342 039
e-post: Antti.Latva-Rasku@faba.fi