Kött x Mjölk publicering

KÖTT X MJÖLK AVELSVÄRDEN

NAVs avelsvärden för semintjurar av köttras utvärderade baserat på deras korsningsavkommor efter mjölkkor (så kallade Kött x Mjölk eller KxM avelsvärden) kan användas av mjölkbönder för att välja köttrastjurar över faderras för att producera korsningskalvar som föds lätt och har en god tillväxt och slaktkroppskvalitet. Korsningskalvar som ingår i avelsvärderingen är efter renrasiga Holstein, Jersey och RDC kor. Upp till sju KxM avelsvärden kan publiceras för varje köttrastjur såtillvida publiceringsreglerna är uppfyllda.

4 avelsvärden för kalvningsegenskaper: Levandefödda kalvar och kalvningsförmåga baserat på kor i första respektive senare laktation. Alla fyra avelsvärden publiceras om tjuren har en säkerhet på minst 50 för avelsvärdet för levandefödda kalvar i senare laktation. Information om kalvens storlek (endast tillgängligt från Danmark) används som en indikatoregenskap i avelsvärderingen för kalvningsegenskaper.

3 kombinerade avelsvärden för slaktkroppsegenskaper: Slaktkroppstillväxt, formklass och fettklass. Slaktkroppstillväxt baseras på fyra avelsvärden som vägs samman med lika stora vikter; tjurar och kvigor med kort (<550 dagar) respektive lång uppfödningsperiod. Form- och fettklass baseras på vardera två avelsvärden, tjurar respektive kvigor, som vägs samman med lika stora vikter. Alla tre kombinerade avelsvärden publiceras om tjuren har en säkerhet på minst 50 för avelsvärdet för formklass.

KxM publicering

NAVs KxM avelsvärden publicerades för första gången i december 2018 och ersätter tidigare nationella avelsvärden för köttrastjurar utvärderade baserat på deras korsningsavkommor efter mjölkkor som har varit tillgängliga nationellt i Danmark respektive Sverige. Från 2019 och framåt kommer KxM avelsvärden publiceras fyra gånger årligen i samband med NAVs större rutinavelsvärderingar för mjölkkor (februari, maj, augusti och november). De senaste resultaten kan ses i en publiceringslista som nås med länken nedan.

(Om du använder Firefox kan du behöva högerklicka på länken, “Spara mål som” på din egen dator och sen öppna i excel)

KxM publiceringslista Augusti 2019

Publiceringslistan innehåller alla publicerbara avelsvärden och annan relevant information för semintjurarna av köttras som ingår i avelsvärderingen. För närvarande är listorna sorterade baserat på tjurens namn. Anledningen till det är att varje tjur har upp till sju avelsvärden och rangeringen av tjurar kan variera mycket beroende på vilket avelsvärde som används för rangering. Planen är att inom en snar framtid införa både ett ekonomiskt totalindex, som kombinerar avelsvärden för olika egenskaper baserat på deras ekonomiska betydelse, och en söksida för KxM avelsvärden.

NAVs KxM avelsvärden är standardiserade till ett medelvärde av 100 och en standardavvikelse av 10.

 

Mer information:

Webinar om KxM avelsvärden (på engelska)