Genetiska trender

Nordic trend page så visas genetiska trender (medelavelvärden per födelseår) för de nordiska mjölkkoraserna som avelvärderas i NAV.  Här illustrerar olika grafer genetiska trender för NTM och delindexen. Man kan välja att kolla på trenden för olika populationer/raser, kön och uppdelat per land eller totalt för de tre nordiska länderna (DFS – Danmark, Finland och Sverige).